ÚvodVše o nákupuReklamace

Reklamace

 1. Práva z vady zboží kupující uplatňuje (reklamuje) u prodávajícího (dále také „reklamace“), pokud prodávající nesdělil kupujícímu jinou osobu určenou k opravě. V takovém případě kupující uplatní reklamaci u toho, kdo je určen k provedení opravy. Kupující uplatní reklamaci osobně, popř. zboží zašle prodávajícímu, nebo osobě určené k opravě, přičemž v takovém případě:
 1. kupující uplatní reklamaci písemným oznámením, které spolu se zbožím a daňovým dokladem vystaveným na dané zboží prodávajícím zašle na adresu prodejny prodávajícího nebo osoby určené k opravě,
 2. pro uplatnění reklamace může kupující využít vzor reklamačního protokolu, který je připojen níže (kupující vyplní pouze část nadepsanou „KUPUJÍCÍ“),
 3. v oznámení musí kupující zejména řádně:
 • identifikovat svou osobu a uvést kontaktní údaje (v případě fyzické osoby: jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, email; v případě ostatních subjektů: název/obchodní firmu, adresu pro doručování, jméno a příjmení kontaktní osoby a její telefonní číslo a email),
 • zakoupené zboží a daňový doklad vystavený prodávajícím v souvislosti s prodejem zboží,
 • popsat příslušnou vadu zboží a uvést, jaké právo z vady zboží preferuje (např. opravu zboží, slevu z kupní ceny, dodání nového zboží, odstoupení od smlouvy),
 1. prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí oznámení (mailem nebo SMS zprávou na kontakt uvedený kupujícím),
 2. kupující musí doložit, že dané zboží koupil u prodávajícího (dokladem o koupi zboží u prodávajícího, záručním listem, apod.).
 1. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nedodržení návodu k použití anebo při užívání k jinému než určenému či obvyklému účelu.
 2. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 3. Bližší podmínky reklamace jsou stanoveny všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou obsaženy v rubrice „Obchodní podmínky“ umístěné ve spodní části úvodu internetových stránek prodávajícího www.centrumhodinek.cz, a občanským zákoníkem.

 

Kliknutím na tento odkaz si zobrazíte Reklamační protokol [PDF] , který si můžete stáhnout nebo vytisknout.

 

Kam dál?

Přejít do katalogu hodinek

Obchodní podmínky

Výměna zboží