ÚvodVše o nákupuVýměna a vrácení zboží

Výměna a vrácení zboží

Při nákupu hodinek přes eshop Centrum Hodinek nabízíme možnost výměny zakoupených hodinek za jiný model dle Vašeho výběru z naší nabídky do 60 dní od jejich zakoupení. To se může hodit zejména při výběru hodinek pro Vaše blízké. Můžete tak v klidu vybrat a zakoupit dárek, aniž byste měli obavy, že byste se netrefili do vkusu.

Vrácení zboží je možné při nákupu přes eshop v rámci 14 denní zákonné lhůty pro vrácení zboží.

Tato nabídka se vztahuje pouze na nové a nepoužívané hodinky.

 

Žádost  o  výměnu  nepoužitého  zboží  v  době  60  dnů  od  koupě

Spotřebitel může do 60 dnů od koupě požádat prodávajícího o výměnu nepoužitého zboží za jiné, a to za následujících podmínek:

 1. o výměnu může požádat kupující v právní pozici spotřebitele,
 2. spotřebitel doručí v uvedené době prodávajícímu zboží včetně daňového dokladu vystaveného na dané zboží prodávajícím, a to osobně v prodejně prodávajícího, nebo zasláním na adresu prodejny prodávajícího s písemnou žádostí o výměnu za konkrétně specifikované jiné zboží (vzor uvedené žádosti je přiložen níže; kupující vyplní pouze část nadepsanou „KUPUJÍCÍ“),
 3. v uvedené žádosti musí kupující zejména řádně identifikovat:
 1. svou osobu a uvést kontaktní údaje (v případě fyzické osoby: jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, email; v případě ostatních subjektů: název/obchodní firmu, adresu pro doručování, jméno a příjmení kontaktní osoby a její telefonní číslo a email),
 2. zboží, které bylo předmětem převodu, a daňový doklad vystavený prodávajícím v souvislosti s prodejem zboží,
 3. nové zboží, jež by mělo být vyměněno za zboží původní,
 1. zboží doručené prodávajícímu k výměně musí být zcela nepoužité, bez vady či jakéhokoliv poškození, zabalené v původním obalu (včetně ochranných fólií), s veškerými dodanými součástmi, příslušenstvím a dodanými doklady (zejm. návodem k použití, záručním listem, daňovým dokladem na zaplacení kupní ceny, apod.),
 2. zboží může být vyměněno za zboží stejné ceny, popř. vyšší ceny, přičemž v takovém případě kupující doplatí prodávajícímu rozdíl ceny při převzetí nově dodaného zboží,
 3. výměnu lze provést pouze jednou.

 

Formulář pro výměnu zboží si můžete stáhnout či vytisknout kliknutím na Žádost o výměnu zboží [PDF]

 

Odstoupení od smlouvy kupujícím

1. Kupující může odstoupit od smlouvy zejména v případech a za podmínek stanovených všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou obsaženy v rubrice „Obchodní podmínky“ umístěné ve spodní části úvodu internetových stránek prodávajícího www.centrumhodinek.cz (dále také „VOP“), a občanským zákoníkem.

2. Kupující může písemně odstoupit od kupní smlouvy zejména za následujících podmínek:

a) kupující může odstoupit od smlouvy písemným oznámením zaslaným prodávajícímu spolu s vráceným zbožím a daňovým dokladem vystaveným na dané zboží prodávajícím, a to na adresu prodejny prodávajícího (nikoliv na dobírku), přičemž může využít vzor oznámení, který je přiložen níže (kupující vyplní pouze část nadepsanou „KUPUJÍCÍ“),

b) v odstoupení od smlouvy musí kupující zejména řádně identifikovat:

 • svou osobu a uvést kontaktní údaje (v případě fyzické osoby: jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, email; v případě ostatních subjektů: název/obchodní firmu, adresu pro doručování, jméno a příjmení kontaktní osoby a její telefonní číslo a email),
 • zboží, které bylo předmětem převodu, a daňový doklad vystavený prodávajícím v souvislosti s prodejem zboží,

c) kupující musí jednoznačně projevit vůli odstoupit od smlouvy,

d) odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající kupní cenu bez zbytečného odkladu po vrácení zboží,

e) kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti,

f) kupující nemůže odstoupit mj. od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

3. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení od smlouvy (mailem nebo SMS zprávou na kontakt uvedený kupujícím v oznámení o odstoupení od smlouvy).

4. Kupující souhlasí s tím, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno či bude jinak snížena jeho hodnota (např. započetím běhu záruční doby, apod.), má prodávající nárok vůči kupujícímu na úhradu částky odpovídající snížené hodnotě či škodě na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy, nese náklady na navrácení zboží.

6. Další podmínky pro odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v čl. VI., VII. a pro spotřebitele také v čl. IX. VOP.

 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) si můžete stáhnout či vytisknout kliknutím na Odstoupení od kupní smlouvy [PDF]

 

Kam dál?

Přejít do katalogu hodinek

Obchodní podmínky

Reklamace